nákup v OD PRIOR

Naše pobočky

Liptovský Mikuláš

Považská Bystrica

Lučenec

Prievidza

Martin

Trenčín

Partizánske

Žiar nad Hronom

Piešťany

Zvolen

Kontakt

Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.,
Nám. SNP 2497, 96001 Zvolen
Slovenská republika
Mobil: 0907/ 936 444
Tel.: 045 5333670
Fax: 045 5334183
Email: odprior@odprior.sk

Kontaktné údaje

Obchodné domy PRIOR STRED a.s.
Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen

IČO: 31562817
DIČ: 2020452423
IČ DPH: SK 2020452423

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 98/S

Tel.: +421 (0)45 5320320
Fax: +421 (0)45 5334183

Internet: www.odprior.sk
E-mail: odprior@odprior.sk

Kontakty na obchodné domy

example2

OD PRIOR
Liptovský Mikuláš

Štúrova ul. 1968,
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 (0)44 5524841
Fax: +421 (0)44 5524647
E-mail: lmikulas@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Lučenec

Novohradská 3
984 01 Lučenec
Tel.: +421 (0)47 4331250
Fax. +421 (0)47 4321920
E-mail: lucenec@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OC Martin

Námestie SNP 2
036 01 Martin
E-mail: martin@odprior.sk

Otváracie hodinyKde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Partizánske

Námestie SNP 1
958 01 Partizánske
Tel.: +421 (0)38 7492881
Fax: +421 (0)38 7493638
E-mail: partizanske@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Piešťany

A.Hlinku 46
921 82 Piešťany
Tel.: +421 (0)33 7722750
Fax: +421 (0)33 7725952
E-mail: piestany@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Považská Bystrica

Centrum 3/5
017 63 Považská Bystrica
Tel.: +421 (0)42 4326518
Fax: +421 (0)42 4326535
E-mail: pbystrica@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Prievidza

Námestie Slobody 1
971 01 Prievidza
Tel.: +421 (0)46 5425551
Fax: +421 (0)46 5424881
E-mail: prievidza@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Trenčín

Vajanského 4
911 01 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 7436891
Fax: +421 (0)32 7435003
E-mail: trencin@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Žiar nad Hronom

Ul. SNP 108
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421 (0)45 6722247
Fax: +421 (0)45 6722538
E-mail: ziar@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.
example2

OD PRIOR
Zvolen

Námestie SNP 2497
960 01 Zvolen
Tel: +421 (0)45 5320320
Fax:+421 (0)45 5334183
E-mail: zvolen@odprior.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00

Kde nás nájdete

Zobraziť obchodný dom na mape.