nákup v OD PRIOR

Naše pobočky

Liptovský Mikuláš

Považská Bystrica

Lučenec

Prievidza

Partizánske

Trenčín

Piešťany

Žiar nad Hronom

Zvolen

Kontakt

Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.,
Nám. SNP 2497, 96001 Zvolen
Slovenská republika
Mobil: 0907/ 936 444
Tel.: 045 5333670
Email: odprior@odprior.sk

O spoločnosti

História a súčasnosť

História OD PRIOR siaha svojim vznikom až do roku 1964, kedy bola spoločnosť založená. V roku 1992 sa vznikom akciovej spoločnosti stala 100% súkromnou spoločnosťou s niekoľkoročnou tradíciou a s viac ako 40 tis. m2.

Sieť OD PRIOR má v súčasnosti na Slovensku 9 obchodných domov v mestách Liptovský Mikuláš, Lučenec, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Žiar nad Hronom a Zvolen. Všetky OD sa nachádzajú v centrách miest. Fungujú na báze realitných obchodov a ponúkajú na prenájom obchodné, skladové, kancelárske a reklamné plochy.

Kariéra v spoločnosti

Spoločnosť v súčasnosti nemá žiadne voľné miesta.

Galéria